Ủng hộ

Bạn có thể đóng góp trồng rừng ngập mặn Xuân Thủy bằng cách share thông tin với người quen hoặc quyên góp cho dự án Mangrove Xuân Thủy.

Vui lòng quyên góp tới tài khoản: Ngô Thị Lan Anh, số tài khoản: 12510000490752 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô với nội dung [Họ tên, Email của bạn][VQGXT].

Khi quyên góp, bạn sẽ nhận vào email: thư cảm ơn, file hình vẽ động vật trong hệ sinh thái rừng ngập mặn dạng png, pdf bộ sticker (toàn bộ hình sticker do dự án thiết kế).

Mangrove Xuân Thủy dự định bán sticker, bookmark, và totebag với toàn bộ lợi nhuận dành cho qũy trồng cây, nhưng vì tình hình Covid nên hiện tại chuyển sang sản phẩm digital.

Sample hình vẽ và thông tin mỗi hình:

Hệ sinh thái rừng ngập mặn
Rừng ngập mặn là một trong những hệ sinh thái đa dạng sinh học nhất hành tinh. Những con vật trong hình bao gồm cò thìa mặt đen, choắt lớn mỏ vàng, mòng biển mỏ ngắn, bồ nông chân xám, đồi mồi dứa, và rái cá.

Cò thìa mặt đen (Black-faced spoonbill)
Các vùng ngập triều ở Vườn Quốc Gia Xuân Thủy là một trong những vùng trú đông quan trọng của Cò mỏ thìa ở Việt Nam và Châu Á.

Bãi bồi ngập triều ven biển và cửa sông, môi trường sống của cò, đang bị đe dọa bởi mật độ dân số cao và hoạt động nông nghiệp và công nghiệp.

Hiện tại “dân số” cò thìa mặt đen ước tính chỉ có 3.941 cá thể, có tình trạng bảo tồn ‘nguy cấp’ (endangered) trong Sách đỏ IUCN.

Sự tồn tại của cò thìa mặt đen phụ thuộc nhiều vào việc tiếp tục bảo tồn các khu vực sinh sản và di cư của chúng.

Trích dẫn từ birdwatchingvietnamWWF

Choắt lớn mỏ vàng (Nordmann’s greenshank)
Choắt lớn mỏ vàng có số lượng 1.200 – 2.000 cá thể, số suy giảm nhanh, có tình trạng bảo tồn ‘nguy cấp’ (endangered) trong Sách đỏ IUCN.

Mòng biển mỏ ngắn (Saunders’s gull)
Mòng biển mỏ ngắn có số lượng 14400 cá thể, số suy giảm nhanh do mất môi trường sống, có tình trạng bảo tồn ‘sắp nguy cấp’ (vulnerable) trong Sách đỏ IUCN.

Bồ nông chân xám (Spot-billed pelican)
Bồ nông chân xám có số lượng 8700-12000 cá thể, có tình trạng bảo tồn “sắp bị đe dọa” (near threatened) trong Sách đỏ IUCN.

Đồi mồi dứa (Green sea turtle)
Đồi mồi dứa bị đe dọa bởi ô nhiễm biển và quy hoạch đô thị khu vực ven biển, làm mất môi trường sống của chúng. Chúng có tình trạng bảo tồn “nguy cấp” (endangered) trong Sách Đỏ IUCN.

Rái cá thường (Eurasian otter)
Rái cá có tình trạng bảo tồn “sắp bị đe dọa” (near threatened) trong Sách Đỏ IUCN. Rái cá đang chịu đe dọa bởi buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp làm thú cưng, săn bắt lấy lông, môi trường sống bị tàn phá và thức ăn khan hiếm.

Trích dẫn từ Save Vietnam’s Wildlife

Logo Vườn Quốc gia Xuân Thủy
Logo biểu tượng ba yếu tố quan trọng trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Xuân Thủy: Thực vật, hệ chim, và hệ cá. Loài chim đại diện VQGXT là cò thìa mặt đen.

Create your website with WordPress.com
Get started